Strasbourg till Colmar (Världens Viner)

I modern tid fick Strasbourg status som ett slags europeisk huvudstad när den 1949 utvaldes att bli högsätet för Europarådet, som grundades samma år på initiativ av bland andra Winston Churchill. Detvar också han som höll ett öppningsanförande, fastdet gjorde han i Zürich. Då beslutades också att rådet skulle upprätta en konvention som säkrade rättigheternai FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Kontrollen av att konventionen efterlevs sköts huvudsakligen av två organ: Europakommissionen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter i just Strasbourg. Idag har det dock blivit lätt...

(I samarbete med Världens Viner)Tidigare reportage